DANSKE SYNSVIRKSOMHEDER

Om os

Foreningen:

Foreningen Danske Synsvirksomheder blev stiftet i april 2007, med det formål at samle de uafhængige virksomheder, og har i dag medlemmer fordelt over hele landet. Foreningens primære opgaver er at formidle brancherelevante oplysninger til medlemmerne, og være repræsenteret ved møder med myndigheder. Nogle af de aktiviteter foreningen deltager i er bl.a.:

• Dialogmøder mellem branchen og Færdsstyrelsen

• ERFAgruppen-bilsyn

• Møder med SKAT

Disse mødeaktiviteter gør blandt andet at foreningens medlemmer er opdateret på information og nye tiltag, og samtidig giver det muligheden for at blive hørt og være med til sætte dagsorden inden for branchen. En mulighed som virksomheder der ikke er medlem af en brancheforening ikke har.

Bestyrelsen er valgt af medlemmerne og der afholdes generalforsamling én gang i henhold til vedtægter som findes på foreningens hjemmeside, hvor man også finder yderligere informationer samt indmeldelsesformular

 

Medlemsfordele:

Som medlem af foreningen opnår man flere forskellige fordele.

Bland andet:

• Attraktive rabatter og fordelagtige priser på fælles indkøb.

• Ordning med tyske miljømærker

• Ordning med Tempo 100 godkendelse til påhængskøretøjer

• Kursustilbud/efteruddannelse

• Fælles ringprøvning

• Mulighed for hjælp til kvalitetsstyring fra ekstern konsulent

 

Historie:

D. 14. april 2007 stiftedes der en ny brancheforening for danske synsvirksomheder. Foreningen blev stiftet medhenblik på at samle uafhængige danske synsvirksomheder i en brancheforening og formidle oplysninger af relevans for branchen og medlemmerne.  Synsvirksomheder der ikke er medlem af en brancheforening eller ikke er en del af en større kæde, er ikke repræsenteret i relevante forbindelser, bl.a. når der afholdes møder mellem Trafikstyrelsen og repræsentanter for branchen, eks. møder i teknisk dialogforum.

Dette kan bevirke uens konkurrenceforhold da disse virksomheder ikke modtager oplysninger på samme måde som andre synsvirksomheder i Danmark.

Det er foreningens mål at på lige fod med andre større synsvirksomheder og foreninger at være repræsenteret i relevante forbindelser når det gælder nye oplysninger til branchen samt evt. møder hvor repræsentanter fra andre virksomheder deltager.

Foreningen er jf. vedtægterne ikke ansvarlig for medlemmernes aktiviteter, handlinger og ytringer, men ser det som sin primære opgave at samle virksomheder med henblik på at formidle oplysninger af relevans for branchen, samt aktivt at tage del i tilbud om videreuddannelse og kurser m.v.

Det koster 300,- kr. om måneden, at være medlem af foreningen samt et indmeldelsesgebyr på 1000,- kr. Kontingent betales for hele året pr. 1. januar.

 

 

 

© 2015 DanskeBilsynsvirksomheder.dk, All Rights Reserved

Designed by Tobias Knudsen